Upozornenie Upozornenie: Povolený zápis do konfiguračného súboru: /var/www/eurotopshop.sk/web/chillistylecom/obchod/includes/configure.php. Je tu potencionálne bezpečnostné riziko - nastaute si atribúty súboru na readonly/zákaz zápisu.

Úvod


1054 Unknown column 'c.parent_id' in 'on clause'
in:
[SELECT c.categories_id, c.parent_id, cd.categories_name as cName, cd2.categories_name as pName FROM categories c, categories_description cd LEFT JOIN categories_description cd2 ON c.parent_id=cd2.categories_id AND cd2.language_id='2' WHERE c.categories_id='257' AND cd.categories_id='257' AND cd.language_id='2' LIMIT 1]